Wieloletnie doświadczenie, mnogość spraw i ciągły rozwój zagwarantowały kancelarii wysoką skuteczność w działaniu, szczególnie w egzekwowaniu należności od dłużników.

Komornik wykonuje zadania na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Naszą specjalizacją jest szybkie i skuteczne egzekwowanie należności czyli długów na rzecz wierzycieli, którzy się do nas zgłaszają.

Dzięki wykorzystywaniu rozmaitych systemów informatycznych jesteśmy w bardzo szybki sposób zidentyfikować i oszacować majątek dłużnika. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy m.in. takie systemy jak:

  • OGNIVO e-KIR - szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika
  • CEPIK - pomaga w ustaleniu ilości pojazdów mechanicznych dłużnika
  • ZUS-PUE online - pozwala ustalić majątek dłużnika
  • EPU - umożliwia złożenie wniosku do komornika
  • PD CBDKW - Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych pomaga w ustaleniu nieruchomości dłużnika

Dużą wagę przykładamy do prowadzenia czynności egzekucyjnych bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika, a także na bezpośredni z nim kontakt. Uważamy, że jest to niezwykle istotne aby skutecznie przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Ważnym aspektem jest także uświadamianie wierzycieli o istocie przekazania nam każdej informacji mogącej pomóc w ustaleniu majątku dłużnika. Na bieżąco udzielamy wierzycielom informacje o stanie postępowania egzekucyjnego. Taki model działania pozwala wierzycielowi na składanie stosownych wniosków w toku postępowania a także podejmowania czynności z wykorzystaniem jego zasobów.

Zapewniamy sprawne i rzetelne prowadzenie postępowań w oparciu o najwyższe standardy etyczne oraz obowiązujące przepisy prawa. Zawsze stoimy po stronie prawa.

Wpłaty

Wpłat przelewem można dokonywać na rachunek bankowy kancelarii nr 56 1600 1055 1836 7339 9000 0001 (BNP Paribas S.A.). Należy pamiętać, aby przy dokonywaniu wpłat podać numer sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy.

W sytuacjach wyjątkowych można dokonywać również wpłat gotówkowych w siedzibie kancelarii pod adresem ul. Spółdzielców 3 w Krakowie, w godzinach pracy, tj. od wtorku do czwartku od 10:00 do 14:00.